A+ R A-

Csapatkialakítás

Az elmúlt időben nagyon megnőtt az érdeklődés a Baranta iránt. Havonta tucatnyian érdeklődnek helyi Baranta közösségek elindításának lehetőségei iránt. Ezen az oldalon a Baranta csapatok elindításával kapcsolatos legfontosabb követelményeket szeretnénk ismertetni

A Baranta Szövetség és a hagyományos magyar harcművészeti stílus terjesztésével megbízott szakemberek minden csapatalapítási szándékot megvizsgálnak és a szakmai munka elindulásához szükséges személyi feltételeket biztosítják a komoly érdeklődők számára.
BARANTA CSAPATOT SZERETNÉK ELINDÍTANI, DE HOGYAN ÁLLJAK NEKI ???

1. lépés

Az edzések helye rovatban tájékozódom, hogy az adott térségben van-e már működő egyesület, vagy csapatszervezéssel megbízott területi képviselő. Ha ilyen nincs, akkor a csapatalakítási szándékról tájékoztatom a szövetséget.
 
2. lépés
A környezetemben felkutatok egy 10-12 fős érdeklődői kört, aki hasonló tartalmak iránt érdeklődik és Baranta edzéseken kíván részt venni. Ezzel az érdeklődői körrel és a Baranta Szövetséggel együtt egy nyílt Baranta edzést és bemutatót szervezek. A rendezvényt meghirdetem a településen, vagy beszervezem egy már létező, több generációt megszólító helyi megmozdulásba az évszaknak megfelelően szabadtérre, vagy teremben /további tagtoborzás biztosítása/. 
 
A nyílt edzés és bemutató tartalma:
- 20 perces Baranta bemutató /5-10 fővel - hangosítás helyi biztosítása/
- 50 perc Baranta elmélet és ismertető
/vetített előadás - áramvételi lehetőség, vetítőfelület helyi biztosítása/
- 3 órás bemutató edzés /Baranta edzés felépítése, hagyományos magyar alaptechnikák elsajátítása, rövid- és hosszú bottal, pusztakézzel - az eszközöket az előzetesen megadott létszám alapján biztosítjuk/
 
A nyílt edzés és bemutató költségei:
A Barantában az új kezdeményezésekre úgy tekintünk, mint a magyarság értékmentő, értékteremtő munkáját végző eljövendő társainkra. Az oktatás és a bemutató a Baranta iránt érdeklődők számára részünkről ingyenes. Az elmúlt időben a Baranta terjesztése kapcsán tagjaink mintegy 250 000 kilométert tettek meg, amely jelentősen megterheli azon családok megélhetését, amelyeknek tagjai ezt a munkát felvállalták. Ezért kérjük a helyi kezdeményezőket, hogy az adott helyszínre történő leutazás és a napi egyszeri étkezés költségeit biztosítsák a barantázók számára.
 
Az alábbi költségek merülhetnek fel:
- Útiköltség 1 gépjárműre /4-5 fővel/: 100 kilométerenként 5000 Ft.
- Útiköltség 2 gépjárműre /8-10 fővel/: 100 kilométerenként 10000 Ft.
- Étkezés /helyi viszonyoknak megfelelően/
- Eszközhasználat / kopás, törés stb.- 4000 Ft/
- Terembérlet /helyi viszonyoknak megfelelően/
 
3. lépés
A Baranta Szövetség a megfelelő létszám és anyagi lehetőség esetén edzőt, felkészítőt biztosít a munka folytatásához. Ha ez személyi, vagy anyagi okok miatt nem megoldható, akkor a szakmai munka eredményes folytatása érdekében a csapat tagjai közül egy-két személynek évente 6 alakalommal látogatnia kell az oktatói képzések hétvégi összevonásait /6x2 nap/, az adott országban megrendezett hivatalos edzőtábort. A Szövetség a tagegyesületek továbbképzését részarányosan támogatja.
 
4. lépés
Együttműködés megvalósítása a földrajzilag legközelebbi Baranta közösségekkel. Közös rendezvények, edzések, szemináriumok, elméleti előadások szervezése.
-magyar tánc tanulása
-magyar zene tanulása
-népi mesterségek
-népi gyógyászat
-az évköri rend szerinti népszokások gyakorlati megvalósítása
 
5.lépés
Az egyesület hivatalos megalapítása. A megírandó nyomtatványokhoz szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi mintákkal:
alapszabály
határozat
jegyzőkönyv
jelenléti ív
jelentkezési lap
meghívó
 
6.lépés
Az egyesület hivatalos belépése a Baranta Szövetségbe
 
7. lépés
Az minősül komoly Baranta csapatnak, amelyik részt vesz a Baranta mozgalom munkájában. A csapatoknak /a kezdő év kivételével/ az alábbi minimumokat ajánlott teljesíteniük:
- Baranta szervezetszerű elméleti és gyakorlati oktatása
- Baranta fokozatvizsgán való részvétel /évente legalább 1 fő/
- Baranta területi és országos versenyeken való részvétel
- Az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő Baranta Kárpát-medencei Csapatszemlén /Csíksomlyó/ a közösség legalább 20%-a jelenjen meg a megjelölt kiképzettséggel és öltözettel
- Vizsgáztatott bemutatóval évente több alkalommal a nagyközönség előtt való megjelenés
 
8.lépés
A már jól működő, elegendő szakmai tapasztalattal rendelkező csapatok feladata olyan vezetők felkészítése, akik a környező településeken képesek új közösségeket indítani.