A+ R A-
Magyarságtudomány

Magyarságtudomány

Ha kérdezik a mai tanárjelölteket, ki volt Karácsony Sándor, a nevét se hallották, vagy csak a nevét hallották. A rendszerváltozás előtt elhallgatták, a hatvanas években hivatalos utálkozás, az ötvenes években állami szitokátok kísérte nevét. Karácsony Sándor a 20. század legnagyobb magyar pedagógus tudósa volt, századunk végén ez már látható. Életműve kultúránk számára azonban még rejtőzködik, mint víz alatti jéghegyek. Vannak kicsiny körök, ahol életművét számon tartják, gondozzák és ismertetik, mivel ismerik. (Ilyen a péceli Csökmei Kör, ahol évente valamely művét elemzik, fiatalokkal, egy konferencia keretében.) E körök közvetlen tanítványainak bevonásával, hiteles tanúkkal vallanak az érdeklődőknek. Tanításának, szemléletének, rendszerének autentikus továbbadói, miként Kodály zenei nevelésénél a „kodályosok”, vagyis az értő és érett tanítványok. Van aztán néhány pedagógiai hivatalnok s mindenevő értelmiségi, akik a jólértesültség látszatával felemlegetik, de olvasása, értése nélkül. Következésképp csak divatjelszóvá züllesztik nevét. Közoktatási és egyetemi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a jelen gyakorlat alapvetően igazolja K.S. megállapításait, elveit. S ha van, akinek rendkívül szüksége volna szellemi örökségének megismerésére, akkor az a magyar tanulóifjúság és annak nevelői, minden szinten.

kedd, 09 szeptember 2014 08:18
Published in Magyarságtudomány
Written by
0
Last modified on kedd, 09 szeptember 2014 08:32

Baranta Világkupa Sajtótájékoztató

Baranta Világkupa Sajtótájékoztató

 

 

 

 

 

Bvebben...

Petőfi Sándor "A székelyek"

Petőfi SándorPetőfi Sándor "A székelyek"
Úgy mennek a halál elébe ők, Amint más ember menyegzőre mén; Virágokat tűznek kalapjaik Mellé, s dalolnak a harc mezején.

 

 

Bvebben...

Obrusánszky Borbála: Andaság és komaság

Obrusánszky BorbálaObrusánszky Borbála: Andaság és komaság
"Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is. "

Bvebben...

Mikszáth Kálmán: Milyen a magyar karakter

MikszáthMikszáth Kálmán: Milyen a magyar karakter
A múltkor is, ha jól emlékszem, visszahelyezés volt. Úgy látszik egy deputációt elmulasztottam. - Micsoda? - kiáltott fel a főispán. - Egyet? Hol az az akta! Kilenc deputációt mulasztottál már el, barátom.

 

 

Bvebben...

Mándoky Kongur István: dobrudzsai tatár közmondások

Mándoky Kongur IstvánMándoky Kongur István: dobrudzsai tatár közmondások
A féreg is a gyümölcs javát szereti.

 

 

Bvebben...

Lovas harci játék Törökországban (cirit, djerid)

ciritLovas harci játék Törökországban (cirit, djerid)
A Cirit, amit „Csavgannnak” is hívnak egy nagy tradícióval rendelkező lovas-harci játék, amelyet a török törzsek már évszázadok óta játszanak. A tradicionális bashpelivan (olajbirkózás), az íjászat, a lovasíjászat, a szablyavívás mellett az egyik legfontosabb tradicionális harci vetélkedő.

 

 

Bvebben...

Könyvajánló: Tóth Béla : A magyar anekdotakincs

AnekdótaKönyvajánló: Tóth Béla : A magyar anekdotakincs
"Anekdota-kedvelő nemzet vagyunk mi magyarok. Ős-napkeleti erkölcseink ép maradványa ez a tulajdonság, a malom alatt és a márványíves teremben egyaránt... Csodálatosan nagy a magyar nép históriai érzéke amaz apró elbeszélések révén, amelyeket a köztudat a hazai történet fényes alakjairól ismer."

 

Bvebben...

Kiszely István:ősi magyar népi hangszerek eredete és párhuzamai

hangszerekKiszely István:ősi magyar népi hangszerek eredete és párhuzamai
Az énekes zene mellett fontos megvizsgálni, hogy milyen kapcsolat van az európai és ázsiai, illetve a keleti népek és a magyar nép által használt hangszerek között. Az európai zenekultúra legtöbb hangszerének ázsiai eredetét az magyarázza, hogy a régi keleti kultúrák messze magasabb színvonalon álltak, mint a korabeli nyugat-európaiak.

 

Bvebben...

Kiszely István: Az ősi magyar néptánc

TáncosokKiszely István: AZ ŐSI MAGYAR NÉPTÁNC
táncok rögzítésére csak néhány évtizede van lehetőségünk. Addig csak néhány szóbeli vagy képi feljegyzés hagyott emléket. A régi idők tánckincsének részletei örökre, helyrehozhatatlanul elvesztek számunkra, ám vannak olyan mozaikszemek, melyeket őriznünk kell- - ahogyan dalainkat, nyelvünket és mesevilágunkat hosszú századok óta őrizzük -, mert segítségükkel feltámadhat a múlt (Timár Sándor). Márpedig nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc.

 

Bvebben...