A Baranta jelentése

Baranta szó elsősorban az ország olyan nyugati és déli peremvidékein maradt fenn, ahol a lakosság összetétele a kezdetektől fogva magyar volt (Somogy, Ormánság, Göcsej, Őrség). A szépirodalomban a legtöbb alkalommal Kodolányi János műveiben találkozhatunk vele. A szó jelentése: fegyveres vetélkedés, megmérettetés, harcra, hadjáratra való felkészülés, törvényesen alkalmazható erőszak, ill. az erőszak alkalmazása.

A Baranta múltja

Szűkebb értelemben a Baranta a IX. század és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési formáira épülő fegyveres- és pusztakezes harcművészeti irányzat. Jelentős szerep jut a Kárpát-medencei mozgásanyag mellett a feltételezett vándorlási területeken alkalmazott harci eljárások, a hasonló életmódközösségeket felépített népek (szkíták, hunok, avarok, türkök, onugorok, kazakok) harci és kiképzési kultúrájának is.

A Baranta jelene

A Baranta Magyarország leggyorsabban fejlődő harcművészeti irányzata. Jelenleg 73 helyszínen kb. 2500 fő gyakorolja a régi magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat. Egyre több településen indítanak Baranta egyesületeket, amelyek a helyi ifjúság mellett az ott élő korosztályok mindegyikével foglalkoznak. A Baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása nem képzelhető el Baranta közössége nélkül.

A Baranta jövője

A legfontosabb dolog, amit egy ember tehet, hogy valódi és szervesen működő értékek mentén határozza meg önmagát. Az értékek vonzzák az embereket. A legtöbbször az a baj, hogy egy értékrendszert senki sem jelenít meg, s így ad lehetőséget a világban tájékozódó embereknek arra, hogy a hagyományok által meghatározott irányba is elindulhassanak.

A Baranta felosztása

A Baranta hagyományos magyar harcművészeti stílus az alábbi verseny-szakágakra és hagyományőrző formákra oszlik:


I. Thug-Baranta   (gyalogos szakág)
II. Ráró-Baranta   (lovas szakág)
III. Oslu Baranta     (a lovas vagy a gyalogos szakág versenyeztetési rendszerének egy-egy versenyszámának önállóan való megrendezése)
            - Oslu egyéni
            - Oslu Tömén / Szállás (csapat)
IV. Baranta harci játékok (a barantához kapcsolható –a harci képességeket fejlesztő- olyan csoportos és egyéni játékok, amelyek  a magyar kulturkincsben fellelhetőek)

A Baranta kutatása

A Baranta mozgásanyaga az alábbi kutatási területekről került összegyűjtésre:


    -         A mai /a közelmúlt/ magyar  hagyományokban fellelhető harci mozgások (ma is űzött pusztakezes-

              és fegyveres (eszközös) pásztorhagyományok).
    -         A történeti források harci kiképzéssel foglalkozó leírásai.
    -         A történeti források harci közösségek jogaival, felépítésével, tevékenységével foglalkozó leírásai.
    -         A hasonló életmódkultúrával, Magyarországon letelepedett néprészekkel rendelkező nomád-, félnomád népek

              testkultúrájának ma is élő hagyományai (kunok, jászok, besenyők, kálizok  stb.).

...

Csapatalakítás

Az elmúlt időben nagyon megnőtt az érdeklődés a Baranta iránt. Havonta tucatnyian érdeklődnek helyi Baranta közösségek elindításának lehetőségei iránt. Ezen az oldalon a Baranta csapatok elindításával kapcsolatos legfontosabb követelményeket szeretnénk ismertetni. 

A Baranta Szövetség és a hagyományos magyar harcművészeti stílus terjesztésével megbízott szakemberek minden csapatalapítási szándékot megvizsgálnak és a szakmai munka elindulásához szükséges személyi feltételeket biztosítják a komoly érdeklődők számára.

BARANTA CSAPATOT SZERETNÉK ELINDÍTANI, DE HOGYAN ÁLLJAK NEKI ???

A Baranta fokozatai

A Baranta/Böllön fokozatai A fokozatok a Baranta felnőtt rendszerében a régi pusztai tízes harci rendszerek elvét követik, míg a Csíkóbaranta esetében négy fokozat készíti fel a gyermekeket az ifjak közösségéhez való csatlakozásra. Emelkedő rendben mutatják meg, hogy az adott barantázó milyen mértékben birtokolja az elődei által reá hagyományozott harci örökséget,...

A fokozatok tagolása

A régi reguláris társadalmakat kialakító népek szokásait követve a harcosok legkiválóbbjait az adott nép nevével, vagy megtisztelő melléknevével illették. Ezzel utaltak kiválóságára s, hogy benne foglaltatnak mindazon erények és értékek, amelyeket az adott nép fontosnak, továbbörökítendőnek gondolt. A magyarok környezetében élő pusztai népek még emlékeztek a nép tisztelgő melléknevére. ...

A Baranta vizsgarendszere

1. A fokozatvizsga

 

1.1. A vizsgák tárgya


A 10 fokozatú felnőtt és 4 fokozatú gyermek Baranta/Böllön harcművészeti vizsgarendszer általános követelményrendszere. A magyar műveltségen alapuló személyiségfejlesztés lehetőségeinek kutatása a népi és történelmi magyar testkultúra, valamint a magyar népi műveltség és a magyar szellemi kultúra eredményeinek felhasználásával...

A Baranta fegyverei

A Baranta fegyverei:

 

- rövid bot /90-100 cm hosszú keményfa bot/

- fustély /110-130 cm hosszú keményfa bot/

- hosszú bot /170-190 cm hosszú keményfa bot/

- kámfák /kettő, 60 cm hosszú keményfa rövid bot/

- marokfa  /20-30 cm hosszú tompa keményfa bot/

- cüvek /20-30 cm hosszú hegyezett keményfa bot/

Please reload

Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége

Székhely, levelezési cím: Magyarország, 2090 Remeteszőlős, Cinke u. 2.

Adószám: 18133198-1-13

Bankszámlaszám: 11705998-21284593 (OTP)

Nyilványtartási szám: 01-02-0012931

E- mail cím: barantaszovetseg@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 OBSz