Ady Endre

 

Ady Endre idézetei

 

Minden, amiben hittünk, Oda-van, oda-van, oda-van És szerencsés És boldog, ki csak önmagáért Boldogtalan. 

( Ady Endre ) 

 

"Ha nincsen pénz, ád az Isten!..." - És ilyen volt minden elvünk, Nem gondoltunk soha arra, Hogy a sorssal harcra keljünk. Gazdag szívvel, víg kedéllyel Fittyet hánytunk a világnak, Ölelkező lelkeink tán Nem is itt a földön jártak. 

( Ady Endre ) 

 

Édes átok: Utolsó napig és hajszálig Gyermek-szemmel Nézni a világot. 

( Ady Endre ) 

 

Százszor földobnál, én visszaszállnék, Százszor is, végül is. 

( Ady Endre ) 

 

"Bár zord a harc,  megéri a világ  Ha az ember  az marad, ami volt;  Nemes, küzdő, szabad lelkű diák." 

( Ady Endre ) 

 

"Mi mindig,  mindenről elkésünk.  Késő az álmunk,  a sikerünk  szívünk, nyugalmunk, ölelésünk  Mi mindig mindenről elkésünk." 

( Ady Endre ) 

 

Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra. 

( Ady Endre ) 

 

Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. 

( Ady Endre ) 

 

Most perc-emberkék dáridója tart,

De építésre készen a kövünk,

Nagyot végezni mégis mi jövünk.

Nagyot és szépet, emberit s magyart.

( Ady Endre )

Arany János

 

Arany János idézetei

 

Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. 

( Arany János ) 

 

Felséges királyom! keserű az nékem, Amit jelenteni gyász kötelességem; Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér, Csak testvér marad az, aki egyszer testvér. 

( Arany János ) 

 

Ha a fa élte megszakad, Egy percig éli túl virága. 

( Arany János ) 

 

Nehezebb eltörni a faragatlan fát. 

( Arany János ) 

 

Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. 

( Arany János ) 

 

Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb. 

( Arany János ) 

 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindig, minden körülményben. 

( Arany János ) 

Babits Mihály

 

Babits Mihály idézetei

"Mindenik embernek  a lelkében dal van  És a saját lelkét  hallja minden dalban  És akinek a lelkében az ének  Az hallja a mások énekét is szépnek" 

( Babits Mihály ) 

 

Mert ami meghalt, nincsen eltemetve, mit megtagadtál, nincsen elfeledve... 

( Babits Mihály ) 

 

Nem az énekes szüli a bajt: a dal szüli énekesét. 

( Babits Mihály ) 

Bartók Béla

 

Bartók Béla idézetei

A tiszta földet könnyebb megmunkálni, mint azt, amelyet bedudvásítottak. 

( Bartók Béla ) 

 

Ha én keresztet vetnék, ezt mondanám: a természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. 

( Bartók Béla ) 

Benedek Elek

 

Benedek Elek idézetei

 

Itt most meg kell állítanom a tollamat, hogy mondanivalóm sorrendjét meg ne zavarjam. Mert nagy utat kell megtennem még, amíg eljutok odáig, amikor a székely gazdaember iskoláztatja nemcsak a fiait, de a leányait is. 

( Benedek Elek ) 

 

A férfi keresse Istent, A nő az Istenkereső férfit.

( Benedek Elek )

Berzsenyi Dániel

 

Berzsenyi Dániel idézetei

 

"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,  Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.  Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,  Mint a nyíl s zuhogó patak." 

( Berzsenyi Dániel ) 

Deák Ferenc

Deák Ferenc idézetei

 

Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve. 

( Deák Ferenc ) 

Dzsida Jenő

 

Dzsida Jenő Idézetei

 

Epévé változék a víz, mit lenyelek,

ha téged elfelejtelek!

Nyelvemen izzó vasszeget

üssenek át,

mikor nem téged emleget!

Hunyjon ki két szemem világa,

mikor nem rád tekint,

népem, te szent, te kárhozott, te drága! 

( Dzsida Jenő )

Fáj a földnek és fáj a napnak

s a mindenségnek fáj dalom,

de aki nem volt még magyar,

nem tudja, mi a fájdalom!

( Dzsida Jenő )

Eötvös József

 

Eötvös József  idézetei

 

"Ott hol mondhatja: szabad vagyok,  ott hazáját fogja  találni minden ember" 

( Eötvös József ) 

 

"A boldogsághoz semmi sem  szükségesebb,  mint, hogy  életünk egy meghatározott  célja legyen" 

( Eötvös József ) 

 

Csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb. 

( Eötvös József ) 

 

Vigyázzon mindenki magára, mielőtt meghajlik; nehéz ám felegyenesedni! 

( Eötvös József ) 

 

A világon nem a tudomány, a szeretet művel csodákat. 

( Eötvös József ) 

 

Napjainkban az emberek a pénznek még előítéleteiket is feláldozzák. Ebből mérhetjük meg roppant hatalmát. 

( Eötvös József ) 

Fekete István

Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.

( Fekete István )

 

Gárdonyi Géza

Gárdonyi Géza idézetei

 

 

Nem hiszek az anyaszentegyháznak egyedül üdvözítő mivoltában, sem a társadalom felett való állásának jogosságában. Az egyház bűnös, és törvénye véreskezű. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

Egymás körül kerengő porszemek vagyunk a végtelenség egy sugarában. Nő és férfi azonos porszemnek látszik, azonos léleknek. És mégse azonos. Valamiképpen kétféle. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedű. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A házasság bizonyára szentség, de a papirost az ördög gyártja hozzá. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

Természet rendje szerint való, hogy minden nőnek férje legyen. Amíg nincs, keresse. Ha talált, magához bilincselje. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A pénz csak arra való, amire a kenőcs a kocsira: ne nyikorogjon. 

( Gárdonyi Géza ) 

 

A fának nem fáj, ha letörik a virágát, ó, de az anyai szívet fájdalomból gyúrta a Teremtő! 

( Gárdonyi Géza ) 

Hamvas Béla

 

Hamvas Béla idézetei

 

A szerelemnek és a barátságnak csak egyetlen rokon vonása van, s ez: ha felbomlik, annak oka sohasem a Másik, hanem mindig az Én. 

( Hamvas Béla ) 

 

Az ivásnak ugyanaz a törvénye, ami a szerelemnek: bárhol, bármikor, bárhogyan. 

( Hamvas Béla ) 

 

Csak tévedéseknek van szükségük elméletre. - Csak az erőtlennek van szüksége hatalomra. 

( Hamvas Béla ) 

 

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. 

( Hamvas Béla ) 

 

Csak a víz tudja igazán, hogy mi a vízszintes. 

( Hamvas Béla ) 

Illyés Gyula

 

Illyés Gyula idézetei

 

Kész vagyok Isten befogadására is, mint a dolgok végső értelmének, az egész teremtés befejező aktusának a befogadására, de tudjam, értsem, igazoljam a magam számára. Műveltségem, vagy inkább félműveltségem, egyelőre ellenáll, kevés és hiányos még a bizonyítás. Értelmem sokkal gőgösebb, hogysem beérné sovány vigasszal. 

( Illyés Gyula ) 

 

„Magyar énelőttem az, aki nem bírja a homályt, sem a börtönben, sem a gondolatban. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, midőn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Minden nép közösség. Jó magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek…”

( Illyés Gyula )

 

"Ám, úgy kell lennie:   A végtelen felé halad az út,   Amely a végtelenből érkezik." 

( Illyés Gyula ) 

 

Egy nemzet sem követelhet magának a népek sorában több szabadságot, mint amennyit ő ad külön-külön minden fiának.

( Illyés Gyula )

Ipolyi Arnold

 

 

Ipolyi Arnold idézetei

 

"...nálunk ellenben a gondtalanság mellett a gőgös tudatlanság, s a

tetszelgő álműveltség fanyar mosolyával nézik le az

emlékeket...melyekhez hasonlót a mai czifraságaink ál- és

pótdíszítményeivel nem vagyunk képesek alkotni...valahányszor ez azonban

a népek történetében beáll, mindenkor a nemzetek hanyatlását jelzi,

melyek a mint nem képesek többé az ősök nagy alkotmányait fenntartani

, tisztelni és megérteni, azonnal megszűnnek képesek lenni azok

folytatására, újak alkotására..."

( Ipolyi Arnold )

 

„Kétségtelen, hogy népünknél, még maig majd minden a régi kerékvágásban maradt; ha a századok vájtak is ebbe, vagy abba egy új vonást, szokásai, öltözete, eledele, gondolkozása, természeti világnézete még nagyobbára legalább a régi, ha bár vallását itt-ott kétszer is, urát, lakát, stb. Külső körülményeit számtalanszor változtatá; de ismétlem: sajátos ősi fogalmaiban alapuló világnézete maig a régi, az mint volt századok előtt.”

( Ipolyi Arnold )

Jászai Mari

 

Jászai Mari idézetei

Minden dicsőségnél, minden tehetségnél többet ér: szeretni. Nem az, hogy az embert szeretik, hanem az, hogy az ember szerethet! Szeretni valakit, felolvadni benne, érte élni, vele élni, vágyódni, vágyódni utána: ez az élet értelme!
( Jászai Mari )

Jókai Mór

 

Jókai Mór idézetei

 

 

 "Az igaz ember hitét, meggyőződéseit   nagy katasztrófák sem képesek   sarkaiból kifordítani." 

( Jókai Mór ) 

 

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret. 

( Jókai Mór ) 

 

Egy jó halál többet ér egy rossz életnél. 

( Jókai Mór ) 

 

A büszkeség olyan kalauz az életben, mely az embert sokszor vízre viszi, sokszor jégre viszi, de sárba sohasem viszi. 

( Jókai Mór ) 

 

Esni csak lefelé lehet, felfelé soha. 

( Jókai Mór ) 

 

A szerelem sok embert kényszerített már életrevalóvá lenni. 

( Jókai Mór ) 

 

A férfi sorsa a nő. 

( Jókai Mór ) 

 

Ugyanazon férfi egyik asszony mellett gyáva bölcs, a másik mellett eszeveszett hős. 

( Jókai Mór ) 

József Attila

 

József Attila idézetei

 

Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek. 

( József Attila ) 

 

Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. 

( József Attila ) 

 

Ne légy szeles. Bár munkádon más keres- dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. 

( József Attila ) 

 

"Hiába fürösztöd önmagadban,  Csak másban moshatod meg arcodat.  Légy egy fűszálon pici él  S nagyobb leszel a világ tengelyénél." 

( József Attila ) 

 

"Igazi lelkünket akárcsak az        ünneplő               ruhánkat  gondosan őrizzük meg,  hogy tiszta legyen az ünnepekre." 

( József Attila ) 

 

"Én mondom  Még nem nagy az ember  De képzeli, hát szertelen  Kísérje két szülője szemmel  a szellem és a szerelem. 

( József Attila ) 

 

Sikáltam hajót, rántottam az ampát. Okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem - és ebbe más is belehalt már. 

( József Attila ) 

 

Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot. 

( József Attila ) 

 

A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az őszi szél De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, Elkíséri az embert, amíg él. 

( József Attila ) 

Juhász Gyula

A beteg gyermek megtört tekintetében egy jövendő haldoklik. 
( Juhász Gyula )

A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.

( Juhász Gyula )

Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni. De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék.

( Juhász Gyula )

"Lehet, hogy gyenge még a hangunk Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,  De indulunk a szépet, jót akarjuk,  Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."

( Juhász Gyula )

A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja.

( Juhász Gyula )

Karácsony Sándor

 

Karácsony Sándor idézetek

 

 

"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa."

(Karácsony Sándor)

 

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."

(Karácsony Sándor) 

 

    "...az, hogy "magyar", nem faj, nem vér, hanem lélek dolga.    

       Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta létre így a   

      magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre

      s most és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek

     áthatott.

(Karácsony Sándor)

 

     Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben

     magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül..."

(Karácsony Sándor)

 

    "...Semmi sem könnyebb, mint azonnal felismerhetni, ki a

 magyar és kicsoda nem az. De nem fontos megállapítani, ki az és

 ki nem az, mert a dolog természete szerint nem érdemes itt nem

 magyarnak lenni. Annak, ami nem-magyar, nálunk

mindig  csak jelenje lehetséges, jövője nincs..." 

(Karácsony Sándor)

Karinthy Frigyes

 

Karinthy Frigyes idézetei

 

 

A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

S így lettünk megint hívőkké egy kis vargabetű után. Kezdetben volt: hiszek, tehát vagyok. Aztán, kis időre: gondolkodom, tehát vagyok. S most, véglegesen: hitelem van, tehát vagyok. Vagy egyszerűbben: pénzem van, tehát vagyok. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

A középiskolai tanuló élete: nyolc éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem: minden reggel pontban nyolckor, a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront: sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi elölről. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük, amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön, és egész testükkel oly célból végeznek, hogy egyetlen rész sem maradjon azon a helyen, ahova az Isten teremtette, hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el, amire az illető testrész egyáltalában nincsen berendezve. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Humorban nem ismerek tréfát. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Épkézláb férfi sose várja a nőtől, hogy szeresse - megelégszik vele, ha szerelmes belé. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Amit megtehetsz ma, ne halaszd holnapra. Ha még ma megteheted, hogy valamit holnapra halassz, el ne mulaszd elhalasztani. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Egy nő mindent megér, csak az árát nem. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Csak annak adok, aki nekem rokonszenves. De nekem nem rokonszenves, akinek adni kell. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

Munka. Pontos definíciója: Amit nem csinálok szívesen. 

( Karinthy Frigyes ) 

 

A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. 

( Karinthy Frigyes ) 

Kemény Zsigmond

 

Kemény Zsigmond idézetei

 

 

Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk; hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek. 

( Kemény Zsigmond ) 

Kodály Zoltán

 

Kodály Zoltán idézetei

 

Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak. 

( Kodály Zoltán ) 

 

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. 

( Kodály Zoltán ) 

Kölcsey Ferenc idézetek

 

Kölcsey Ferenc idézetei

 

Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod szerint; munkálj fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod magadat, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Régi tanács; minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül ha kihunysz: A haza minden előtt. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek. 

( Kölcsey Ferenc ) 

 

Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol. 

( Kölcsey Ferenc ) 

Kosztolanyi Dezső idézetei

Magyarul kell gondolkoznunk, és magyarul kell írnunk. 
( Kosztolanyi Dezső )

Nem a szavak megbecsülésére oktatnám tanítványaimat elsősorban. Azokból úgy is untig elég van. Arra oktatnám őket, hogy vessék meg az üres és hamis szavakat, mert később csak így becsülhetik azokat a szavakat, melyekben tartalom és igazság van.

( Kosztolanyi Dezső )

Azt mondták, hogy a szeretet ellenszolgáltatás. Ha szeretnek bennünket, akkor valamiért szeretnek. Ok nélkül nincs szeretet. Az oktalan szeretet képtelenség. Olyan képtelenség, mint az volna, hogy a mérleg nyelve kibillenne akkor is, amikor valamelyik serpenyőjét nem terhelnék meg. Minden szeretet érdeken alapul - minden szerelem is, s minden házasság - egy vagy más szempontból - érdekházasság.

( Kosztolanyi Dezső )

Madách Imre idézetei

Elismerem én is, hogy a költő születik. Igen, mint a hadvezér, a politikus, a zenész, szóval minden, ki egyre vagy másra hivatva van. Kire géniusza nem mosolyog, az semmi stúdium után sem viheti előbbre ügyét.

( Madách Imre )

 

Amit tapasztalsz, érzel és tanulsz, Évmilliókra lesz tulajdonod.
( Madách Imre )

 

Kétszer hal a félénk, mert nem maga a halál oly borzasztó, mint az előkészület.
( Madách Imre )

 

Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig!
( Madách Imre )

 

A teremtés történetében csak világok sírja számoltatik, egy ember földi báb, élete buborék, mely nyom nélkül enyész el.
( Madách Imre )

 

Küzdés az élet, nyugvás a halál.
( Madách Imre )

 

A tett halála az okoskodás.
( Madách Imre )

 

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet.
( Madách Imre )

Márai Sándor idézetek

Márai Sándor idézetei

 

A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkád mellett, akármit szól is ahhoz a világ. S ennél is igazibb hősiesség, megsemmisíteni munkádat, ha úgy érzed, nem tudtad tökéletesen megcsinálni azt, amire önmagaddal szerződtél. 

( Márai Sándor ) 

 

A szóda már a civilizáció, az igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka. 

( Márai Sándor ) 

 

Az emberiség megszokta a szegénységet s nem is tud másként; erőteljes egyéniségek aztán időnként megmagyarázzák neki, hogy időszerűen milyen célból szegény, s ezt legtöbbször hálásan el is hiszi; de ez aztán minden. 

( Márai Sándor ) 

 

A szavak mást is jelentenek, mint amire a szótár tanít. 

( Márai Sándor ) 

 

Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és a vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint igazságnak - minden dolog igaz ismeretének - feltárása és elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell. 

( Márai Sándor ) 

 

De amíg azt hiszed, hogy dobog valahol egy szív, mely érted dobog, bocsáss meg az embereknek. Egy emberi szív, mely önzetlenül érez irányodban, elég, hogy megbocsáss mindazoknak, kiknek önző és komisz szívét megismerted; elég, hogy megbocsáss az emberek összességének. 

( Márai Sándor ) 

 

Nem lehet szándékkal szeretni. Nem lehet görcsösen, eszelősen szeretni. Azt mondod, csak így lehet?... Hát én így szerettem. 

( Márai Sándor ) 

 

A nő és a férfi párharcát soha ne lássad másként, mint reménytelen harcot, melyet a legkegyetlenebb önzés és a féktelen hiúság fűtenek. 

( Márai Sándor ) 

 

Nem beszélgethetsz délután öttől fél hatig Istennel, ha éjjel és napközben úgy éltél, mint egy disznó. 

( Márai Sándor ) 

 

Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád. 

( Márai Sándor ) 

 

Az emberek semmire nem vágynak úgy, mint önzetlen barátságra. Reménytelenül vágynak erre. 

( Márai Sándor ) 

 

Aki cselekszik, hangosan és sokat, mindig gyanús, hogy nincs szívében igazi szenvedély. 

( Márai Sándor ) 

 

Isten álarcát viseled, mert ember vagy. 

( Márai Sándor ) 

 

A családi hierarchia finnyás, bonyolult és érzékeny. 

( Márai Sándor ) 

 

A gyermekek "szociális" érzéke fonák és fejletlen. Minden gyermek becsvágyó, s leplezetlen híve a korlátlan magántulajdonnak. 

( Márai Sándor ) 

 

A szenvedély él és vár valahol, nem enged el. S ez jó így. Nem igaz, hogy teljesen céltalan életed és munkád. Valamit még akar veled az élet. 

( Márai Sándor ) 

 

Nem kell ahhoz szem, hogy lássa az ember, ami az övé. 

( Márai Sándor ) 

 

Lehet, hogy még nem is volt készen? ... - csak Isten megutálta és abbahagyta a hetedik napon. 

( Márai Sándor ) 

 

A tunyák és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban Isten szava nélkül maradnak. 

( Márai Sándor ) 

Mikszáth Kálmán idézetek

 

Mikszáth Kálmán idézetei

 

A háborúnak az a két nagy baja van, hogy sokba kerül, és hogy visszalőnek benne - különben egészen kellemes dolog lenne. 

( Mikszáth Kálmán ) 

 

Az emberek inkább jók, mint rosszak, mihelyt semmi káruk vagy hasznuk nincsen abból, hogy milyenek legyenek. 

( Mikszáth Kálmán ) 

 

A szív jó tanácsadó lehet, de csak annak, akinek sok a vesztenivalója. 

( Mikszáth Kálmán ) 

 

Az atyai áldás, ha megvan, nem látszik meg a boldogságban, de ha nincs meg - nem látszik meg a boldogság a szülei harag árnyékától. 

( Mikszáth Kálmán ) 

Móra Ferenc idézetek

 

Móra Ferenc idézetei

 

Legtöbbször olyankor van az embernek kötelessége, amikor egy másikat akar elmulasztani. 

( Móra Ferenc ) 

 

Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés. 

( Móra Ferenc ) 

 

Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk. 

( Móra Ferenc ) 

 

Üres fejjel lehet megélni, üres gyomorral nem. 

( Móra Ferenc ) 

 

Ha azt akarod, hogy pénzt kapj kölcsön, hitesd el, hogy van pénzed. 

( Móra Ferenc ) 

 

Móricz Zsigmond idézetek

 

Móricz Zsigmond idézetei

 

 

Vannak lelkek, akikben energia terem, mint kagylóban a gyöngy. Ez az energia valamire irányul. Mindig munkára, de más- és másféle irányúra. Az egyikben pénzteremtés, gyűjtés, másikban művészi alkotás, harmadikban szervezés, negyedikben nőimádat, ötödikben istentisztelet. Akiben energia van, öntudatlan produkál. 

( Móricz Zsigmond ) 

 

Amelyik nép nem engedi feltárni bajait és betegségeit, az nem fog meggyógyulni, az el fog veszni. De amelyik nép elfordul a lelkében és életében felderülő jelenségektől és örömöktől, az soha nem fog nagyra lelkesülni, mert megszűnik önbizalma.

( Móricz Zsigmond )

 

Ez a harc éppen ellenkezője a militarizmusnak: nem öl, teremt. Ez a harc azt jelenti, hogy a magyarság nem engedi magát elsodortatni magasabb álláspontjáról. Ez a harc azt ígéri, hogy a magyar faj nem engedi magát belesodortatni a gyűlölködésbe, az alávalóságba, a sötétségbe.

( Móricz Zsigmond ) 

 

Ezer év alatt minden században átmentünk olyan válságon, amely nagyobb fajtákat kiírthatott volna, s mégis itt vagyunk…Ez a magyar kultúra keleti, ezeréves ősi népkultúra, ősibb és erősebb, mint a vér.

( Móricz Zsigmond )

 

 A magyar kultúra él, s amikor a magyar kultúra védi életét, ezzel előharcosa az emberiség új kultúrkorának.

( Móricz Zsigmond )

 

 

 

 

De hogy el is van bizakodva az ember a maga életének bőségében, mennyire nem gondol a rossz napokra, mikor ezeknek a magvát elveti. 

( Móricz Zsigmond ) 

 

Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. 

( Móricz Zsigmond ) 

Nyírő József idézetei

 

Nyírő József idézetei

 

 

Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ.

(Nyírő józsef)

Örkény István idézetek

 

 

Örkény István idézetei

 

Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye. 

( Örkény István ) 

 

A halál legközelebbi rokona a csönd. 

( Örkény István ) 

Pannonius Janus idézetei

 

Pannonius, Janus idézetei

 

Boldog a más kárán bölcsen okulni tudó. 

( Pannonius, Janus ) 

Petőfi Sándor idézetek

 

Petőfi Sándor idézetei

 

Akármiképp csűrjük, csavarjuk, Szép, aki gazdálkodni tud; Ilyennek aztán az adósság Nem köt nyakába háborút. 

( Petőfi Sándor ) 

"Légy tölgyfa, mit a fergeteg  ki képes dönteni,  De méltóságos derekát  Meg nem görbítheti" 

( Petőfi Sándor ) 

 

"Haza és szabadság,  Ez a két szó, melyet  Először tanuljon  Dajkától a gyermek" "Haza és szabadság,  Ez a két szó, melyet  Először tanuljon  Dajkától a gyermek" 

( Petőfi Sándor ) 

 

"Bármily erővel, bármily áldozattal  Hazát kell nektek is teremteni!  Egy új hazát, mely szebb a réginél,  És tartósabb is, kell akarnotok." 

( Petőfi Sándor ) 

 

Ahol pap emel szót, Ott az igazság megfeszíttetik. 

( Petőfi Sándor ) 

 

Tenger a pénz, melyben elsüllyed Sok hajó: elv, jellem, becsület. 

( Petőfi Sándor ) 

 

Hogysem tíz barátot szerezzek képmutatással, inkább szerzek őszinteségemmel száz ellenséget. 

( Petőfi Sándor ) 

 

Sokat beszéltek, szépet beszéltek, de ebből a hon még nem él meg. 

( Petőfi Sándor ) 

 

Hol a szabadság, ott van a haza. 

( Petőfi Sándor ) 

Pilinszky János idézetei

 

Pilinszky János idézetei

 

Rossz voltam, s Te azt mondtad jó vagyok! Csúf, de Te gyönyörűnek találtál! Végighallgattad mindig amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan! 

( Pilinszky János ) 

Radnóti Miklós idézetek

 

Radnóti Miklós idézetei

 

Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek s nem félek. 

( Radnóti Miklós ) 

 

S kacsintok mégis én, mert tudom, minden hiába, nem vénülünk mi már, mert ügyetlen volt a bába, megnyomta egy kényeske helyen akkor fejünk s ez felment minket attól, hogy felnőttek legyünk s bár minden évvel munkád tudósi becse nő, én mégis így köszöntlek: szerbusz, te csecsemő! 

( Radnóti Miklós ) 

Rejtő Jenő idézetek

 

Rejtő Jenő idézetei

 

A beteg szervezetet az egészség hiánya kínozza. A beteg lélekben a lélek hiánya fáj. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Rájöttem, hogy uralkodni nem is nehéz, csak trónhoz jusson az ember ebbe a tolongásba. Mer az egész világ olyan mint egy nagy tolongás: hol elől van az ember, hol hátul. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Akik a legnagyobb mesterektől tanulnak bölcsen gondolkozni, azoknak általában a legritkább esetben jut az eszükbe olyasvalami, aminek hasznát vehetik. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Tévedni emberi dolog, de azért velem is előfordulhat. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Olyan világosan beszélek, hogy kiolthatod a lámpákat, ha én éjjel megszólalok! 

( Rejtő Jenő ) 

 

Munka után édes a menekülés. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Ne légy hiú és beképzelt, hogy különb és okosabb légy, mint embertársaid. 

( Rejtő Jenő ) 

 

Mindenki onnan jön, ahonnan akar, vagy ahonnan szabadon bocsátják. 

( Rejtő Jenő ) 

 

A férfiak ősi naivitása alig hanyatlott valamit a kőkorszak óta. 

( Rejtő Jenő ) 

Szabó Magda idézetei

 

Szabó Magda idézetei

 

Isten mindig mind a két kezével belenyúl az ember életébe. Amikor elvesz, ad is, és amikor ad, el is vesz. 

( Szabó Magda ) 

Széchenyi István

Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. 
( Széchenyi István )

Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által".

( Széchenyi István )

A szerelem és szeretet közt nagy a különbség. Az első vak, a másik szemes.

( Széchenyi István )

Tapasztalást pénzért venni vagy hagyományképpen kapni nem lehet.

( Széchenyi István )

Az ember annyit ér, amennyit használ.

( Széchenyi István )

Akkor élsz, ha másokért élsz.

( Széchenyi István )

A nyelvének pengése még korántsem dobogása a szívnek,

s a magyarul legékesebben szóló is még korántsem magyar.

( Széchenyi István )

Széchenyi Zsigmond idézetei

 

Széchenyi Zsigmond idézetei

 

Társadalmi tapintat: ha vendégünk otthon érzi magát házunkban, annak ellenére, hogy szívünk vágya azt súgja: bárcsak már valóban otthon lenne! 

( Széchenyi Zsigmond ) 

Szent-Györgyi Albert idézetei

 

Szent-Györgyi Albert idézetei 

 

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. 

( Szent-Györgyi Albert ) 

Tamási Áron idézetei

 

Tamási Áron idézetei

 

Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és a legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást.

( Tamási Áron  )

Vörösmarty Mihály idézetei

 

Vörösmarty Mihály idézetei

 

"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:  Egy egész világ nem a birtokunk,  Amennyit a szív felfoghat magába,  Sajátunknak csak annyit mondhatunk." 

( Vörösmarty Mihály ) 

 

"Ha van mihez bízhatnod a jelenben,  Ha van mit érezz, gondolj és szeress,  Maradj az élvvel kínáló közelben  S tán szebb, de csalfább távolt ne keress." 

( Vörösmarty Mihály ) 

Vukics Ferenc idézetei

 

Vukics Ferenc idézetei

 

 Él úgy, hogy a szüleid büszkék legyenek rád, a gyermekeid példaképnek válasszanak! 

(Vukics Ferenc)

Meg sem születtél volna, ha a világnak nem lenne rád szüksége. 

(Vukics Ferenc)

Ha úgy fekszel le este hogy nem lettél jobb ember mint amikor felkeltél, azt a napodat elrontottad.

(Vukics Ferenc)

Nem csak az egyénnek, de a közösségnek, a nemzetnek is jobbá kell válnia életútja során, ahhoz pedig tanulnia kell. Van olyan nép akinek azt kell megtanulnia, hogy akármennyi pénze lesz akkor sem lesz boldog.

(Vukics Ferenc)

A hagyományaink nem fogoly hogy őrizzük, és nem beteg hogy ápoljuk, meg kell élni azokat.

(Vukics Ferenc)

Te, magyar ember, egy dolgod van: tiszteld a veled egy nyelven beszélőt! Az erőt, mit önmagad ellen fordítasz, elégni egy pokoli tűzben. Emelj magaslatokat, emeld föl a lelkedet, ide mellém, a Teremtő úr széke mellé.

(Vukics Ferenc)

Hé, te magyar, küldetésed van, tanítanod kéne a világot, ne pusztítsd hát egymást. Hé, te magyar, rendelésed van.

(Vukics Ferenc)

Magyar emberek!

 

Ne felejtsétek, valamikor itt előttünk, magyar emberek éltek. Értünk éltek, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket és verejtéküket hullajtották azért, hogy néktünk otthonunk, hazánk, családunk, jövőnk, lelkünk legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek a régvolt magyar embereket.

(Vukics Ferenc)

Magyar emberek! Ne felejtsétek, hogy azok akik az életben előttettünk jártak, azok a halálban is előttünk tartanak. Amikor majd néktek is csengetik majd az utolsót, és átléptek majd azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így köszöntenek majd:

 

"Hé, te lélek! Én megismerlek téged. Te magyar ember vagy! Vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is otthont s hazát, jer közénk!

(Vukics Ferenc)

Magyar fiatalok, ne menjetek el. Ezer évek óta ez a föld a tiétek. Örökötök szkítáktól, hunoktok, magyariaktól, itt lakó népeitektől. Magyar fiatalok, ne menjetek el, ez a ti hazátok, itt a ti helyetek. (…) Ne költözzetek messze, hogy az unokákat köszönthessék a nagyszülők. Hogy akkor amikor el kell innen menni, legyen kitől elköszönni, legyen kinek a kezét megszorítani.

 (Vukics Ferenc)

Tisztelt hölgyek, urak. Azért van a magyar nemzet, hogy emelje a világot s példát mutasson s tanítson. Amíg a magyar nemzet nincs rendben, nem működik a Kárpát medence. S amíg a világ szíve nem működik, nem működik a világ sem."

(Vukics Ferenc)

Wass Albert idézetei

 

Wass Albert idézetei

 

Dolgozz, de ne nagyon sokat. Annyit éppen, amennyi kell ahhoz, hogy úgy élhess, ahogy kedvedre van. 

( Wass Albert ) 

 

Kényelmes dolog betegnek lenni, amikor kellemetlenség veszi körül az embert. Aki fiatal, annak dolgozni kell keményen. Ésszel és izommal, minden erővel. Csak így lehet kimászni a bajból, munkával. 

( Wass Albert ) 

 

A munka és a szorgalom az, ami a legtöbbet ér a világon. Ami a világot előbbre viszi. Higgye el nekem, kedves rokon, ez dönti el a háborúkat is, nem a fegyver. 

( Wass Albert ) 

 

A nép olyan, mint a birka. Ha jó pásztor tereli őket, mennek engedelmesen s meg is híznak mellette. Ha hitvány a pásztor, elbitangol a nyáj. 

( Wass Albert ) 

 

Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem... Minden egyéb mesterkélt, és csak a világ rontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon. 

( Wass Albert ) 

 

Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet. 

( Wass Albert ) 

 

Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát. 

( Wass Albert ) 

 

Az ember születik valahol. Az a család. Meglát valakit, úgy érzi, hogy szereti, összeköltözik vele egy födél alá, s gyermekei lesznek. Ez a család. 

( Wass Albert ) 

 

Gyenge ember az akinek ellensége sincsen.

( Wass Albert ) 

Weöres Sándor idézetei

 

Weöres Sándor idézetei

 

Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenynyé

ébresztése. 

( Weöres Sándor )

 

Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd: már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. 

( Weöres Sándor ) 

 

Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen hang mindent elsüketít. Egyetlen szó mindent eltakar. Mégis: érzésen, halláson, beszéden át vezet az út. 

( Weöres Sándor ) 

 

A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert. 

( Weöres Sándor ) 

 

A Föld, hol az élet terem, a mindent elnyelő sírverem. 

( Weöres Sándor ) 

 

Minden nagyság kicsiség is, mert van még nagyobb, vagy ha nincs, lehet. 

( Weöres Sándor ) 

 

A VÁGYAK IDOMÍTÁSA

Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid

rabja se legyél.

Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára

eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.

Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd:

kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket

és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.

Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely

szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályba; ezentúl a szörny mégnyugtalanabb

és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik

szörnyedet, ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak, inkább örülj,

hogy felismerted; gondozd, mert könnyen szelidül és derék háziállat lesz

belőle.

Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid

jók; becézett, vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak.

( Weöres Sándor )

 

Írmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak.

Mert minden elvont közösség kódkép; és aki a ködben rohangál, előbbutóbb

elevent tipor.

Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod.

Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja

meg.

( Weöres Sándor )

 

FELEKEZETIESSÉG

Sokan vannak lelkes és harcos katholikusok, protestánsok, izraelitás,

kik Istent csak félig-meddig hiszik és vallásuk dogmáiban egyáltalán nem

tudnak hinni, mindamellett ökölre mennek felekezetükért. A mozdonyból

csak a kazánt vállalják, mely robbanékony, de a kerekeket nem, melyekkel

járni lehet.

( Weöres Sándor )

 

TERMÉSZETES IGÉNYEK

A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte

ketrecbe kényszerítik.

A felnőttkor természetes igénye: élet. S a mai felnőtt, vagy alig-él, vagy

maga és mások rovására, rejtek-utakon él.

Az öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg, minthogy korábbi

igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet

akar.

( Weöres Sándor )

 

VETKŐZÉS

Írmagját se tűrd magadban semmiféle érvényesülési szándéknak. Mert

ahogy előretörhetsz az életben, úgy csúszol vissza önmagadban.

Ne törekedj kiválóságra. Ez azonban nem jelenti, hogy képességeidet elhanyagold.

Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél

teltebbé s összecsengőbbé teszed; mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő,

hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.

Képességeid a paripák, melyek a végső házig visznek; de a házba csak

úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességnek mérete

van; s a végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen: a lélek maga.

( Weöres Sándor )

Zrínyi Miklós idézetei

 

Zrínyi Miklós idézetei

 

Nem szégyen attól tanulni, aki többet tud, szégyen megkötni tudatlanságban magát s nem tanulni. 

( Zrínyi Miklós ) 

Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége

Székhely, levelezési cím: Magyarország, 2090 Remeteszőlős, Cinke u. 2.

Adószám: 18133198-1-13

Bankszámlaszám: 11705998-21284593 (OTP)

Nyilványtartási szám: 01-02-0012931

E- mail cím: barantaszovetseg@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 OBSz